Onze Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1.
De tarievenlijst geldt t/m december 2024.

Consultatie en Diagnostiek

Maken en beoordelen foto’s

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €19,71
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €14,78
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €84,48
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 84,48
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30,98
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38,02
X34 Beoordelen schedelfoto € 28,16
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €239,36
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €15,78
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €15,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €31,68
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €21,12
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04
M40 Fluoridebehandeling €17,60
M61 * Mondbeschermer of fluoridekap €31,68
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element €61,25
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element €33,79

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 35,20
B11 Toediening roesje(lachgassedatie) € 35,20
B12 Overheadkosten roesje(lachgassedatie) € 44,48

 

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen inclusief verdoving

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies €52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €39,42
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36
H26 Hechten weke delen €77,44
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €70,40
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40
H33 Hemisectie van een molaar €84,48
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak €84,48
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie €84,48
H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling € 77,44
H37* Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een autotransplantaat behandeling. €119,68
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat €353,09
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting €139,39
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 42,24
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €112,64
H44 Primaire antrumsluiting € 77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 98,56
H65 Primaire sluiting €190,08
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €225,28

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex €38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg €107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg €189,38
Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen twee elementen €228,80
T071 Flapoperatie per sextant(één zesde deel) €352,01
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) €398,97
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €189,38
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88,00
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 Tuber- of retromolaarplastiek €123,20
T102 Tandvleescorrectie, één element € 66,88
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 176,00
Toepassen van regeneratietechniek
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €422,41
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €140,80
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €228,80
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging, één element € 228,80
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen €422,41
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat €133,76
T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap €422,41
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €189,38
Diversen
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
T163 * Toepassing lokaal medicament € 76,03
T164 * (Draad)Spalk € 28,16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40

Implantaten

J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie €213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €120,94
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78,06
J011 * Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 120,09
J012 * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 90,07
J013 * Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen €180,13
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 54,04
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J020 * Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.

Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.

€288,21
J021 * Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie).

In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.

€ 180,13
J022 * Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie.

Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.

€ 174,13
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 102,07
J031 * Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 156,11
J032 * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 72,05
d. Implantologische chirurgie
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €275,00
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak €113,48
J042* Plaatsen eerste tandvleesvormer € 90,07
J043* Plaatsen volgende tandvleesvormer € 42,63
J044 Verwijderen implantaat € 39,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 198,14
J046 Vervangen eerste implantaat €274,40
J047 Vervangen volgend implantaat €113,48
J048 Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant €209,55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 611,85
e. Diversen
J050 – Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen. kostprijs
J051* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 24,02
J052 Prepareren donorplaats € 162,12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 81,06
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 126,09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie €135,10
J056* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 138,10
J057 Kosten implantaat € 387,76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 12,01
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 28,22
J060* Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €312,23
f. Mesostructuur
J070* Plaatsen eerste drukknop € 144,11
J071* Plaatsen elke volgende drukknop € 42,03
J072* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 246,18
J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 78,06
g. Prothetische behandeling na implantaten
J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 618,45
J081* Klikgebit in de onderkaak €402,29
J082* Klikgebit in de bovenkaak €402,29
J083* Omvorming tot klikgebit € 120,09
J084* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 156,11
J085* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 180,13
J086* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132,10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 162,12
J180* Gedeeltelijk klikgebit van kunststof € 211,20
J181* Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) € 394,25
J183* Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit € 120,09
J184* Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
h. Nazorg implantologie
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 108,08
i. Prothetische nazorg
J100* Opvullen zonder staafdemontage € 168,12
J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 210,15
J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 240,18
J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €270,20
J104* Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 21,12
J105* Reparatie zonder staafdemontage € 66,05
J106* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €126,09
J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 156,11
J108* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 186,14
J109* Verwijderen en vervangen drukknop € 30,02
J110* Opvullen gedeeltelijk klikgebit € 168,12
J111* Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk € 21,12
J112* Reparatie gedeeltelijk klikgebit € 66,05

Adresgegevens

Kruidenhof 3
1112 NV Diemen
Tel: 020 76 538 76
E-mail: info@tandartsendekruidenhof.nl

Openingstijden

Maandag: 8:00 – 16:30
Dinsdag: 8:00 – 16.30
Woensdag: 8:00 – 16:30
Donderdag: 8:00 – 16:30
Vrijdag: 8:00 – 16:30
Zaterdag: 10:00 – 15:00